Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków

formularz kontaktowy

Zgłoszenie reklamacji:

Dane kontaktowe

  • Mailowo: reklamacje_R@bielenda.pl
  • Listownie: Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20,
    31-553 Kraków
    Z dopiskiem - REKLAMACJA

Dane osoby zgłaszającej reklamacje

Dane konsumenta

Dane produktu i opis przypadku